Как да създадем автоматична система за постоянно привличане на свежи клиенти в 4 стъпки?

Темите, които ще разгледам са:

- Кои са основните стъпки за привличане на клиенти?
- Как можем да автоматизираме процеса на привличане?
- Кои са действията, за привличане на клиенти?
- Как да превърнете потенциалните си клиенти в реални?
- Как да ги свържем в една система, която лесно да работи за нас?
- Кои числа трябва да измерваме, за да подобрим действията си?
- Откъде да ги получим ?

Да, искам тази лекция